Objavljeno: 7. 5. 2023

Posodobljeno: 18. 5. 2023

Zakon tako celovito, tudi z nadgradnjo že uveljavljenih mehanizmov, ureja področje varstva prijaviteljev, kadar slednji prijavijo kršitve in nepravilnosti v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov, ki se nanašajo na njihovo delovno okolje.

Poenostavljeno je ZZPri namenjen sodni in finančni zaščiti posameznikov (oz. prijaviteljev ali t.i. žvižgačev), ki se odločijo prijaviti nepravilnosti znotraj organizacije. Prijavitelje pa zakon ščiti prav pred povračilnimi ukrepi s strani organizacije, na katero se prijavljene nepravilnosti nanašajo. Hkrati v primeru, ko slučajno do povračilnih ukrepov zoper prijavitelje/žvižgače pride, se po zakonu slednjim zagotovi celovita podpora in učinkovito sodno varstvo.

Iz teh razlogov zakon ZZPri nalaga slovenskim organizacijam, javnim in zasebnim podjetjem z več kot petdesetimi zaposlenimi, novo obveznost – vzpostavitev varnih prijavnih poti. Te bodo prijaviteljem zagotovile popolno anonimnost in tudi prenos povratnih informacij, kaj se je s prijavo zgodilo.

Celo besedilo zakona je na volju tukaj.

Pomembni roki za vzpostavitev varnih poti

Vsaka organizacija, ki zaposluje več kot 250 ljudi, tako mora do 23. 05. 2023 zagotoviti, da lahko kdorkoli varno in povsem anonimno prijavi nepravilnosti. Organizacije, ki zaposljujejo 50 – 249 oseb, to morajo storiti do 17. 12. 2023.

23. 05. 2023 Rok za organizacije z več kot 250 zaposlenimi 17. 12. 2023 Rok za organizacije z 50 – 249 zaposlenimi

Oblika varnih poti/kanalov za posredovanje prijav

Za omenjen namen mora pravni subjekt vzpostaviti t.i. prijavne poti, ki odgovarjajo standardom, zastavljenim v zakonu.

To pomeni, da organizacija uredi varne in zanesljive načine prijave, ki hkrati zagotavljajo varnost identitete prijaviteljev in vseh tretjih oseb, ki so omenjene v prijavi.

Poleg tega bo moral zagotoviti, da neupravičene osebe ne bodo imele dostopa do varnih kanalov za prijavo.

Kanali za varno prijavo so lahko ustni, pisni in kombinacija obeh načinov.

Zaupnik in skrb za varne poti

Za ravnanje z varnimi potmi/kanali za podajo prijav je v vsaki organizaciji odgovoren t.i. Zaupnik. To je posebej izšolana in poverjena oseba, ki zagotavlja anonimnost in pravilno prejemanje in obravnavo prijav. Izdaja tudi potrdilo o prejemu prijave, ki ga prijavitelj prejme v roku 7 dni.

Vsaka dotična organizacija in njen Zaupnik morata upoštevati časovni okvir za zaključitev obravnave prijav, ki bo omejen na največ 3 mesece od datuma prejema prijave.

Pomoč in podpora pri uvajanju določitev zakona ZZPri

Čeprav je zakon v svojih določilih jasen, predvidena izvedba in implementacija varnih kanalov za prijavo za nepoznavalce lahko zapletena. Zato vam nudimo vso podporo in pomoč pri uvajanju varnih poti v vaši organizaciji. Lahko vam zagotovimo celo storitev na ključ ali vam pomagamo izpeljati samo določene korake.