O nas

Zagotavljamo skladnost in varnost

Lex Integra združuje strokovnjake in rešitve za vodenje in urejanje poslovnih procesov s fokusom na skladnost poslovanja z zakonskimi predpisi. Poslovne stranke podpiramo s strokovnjaki za digitalno komunikacijo in razvoj aplikacij.

Okolje

Ustvarjanje boljših poti za ohranjanje naravnih virov, zmanjšanje onesnaževanja in zmanjšanje tveganj, povezanih s podnebjem.

Pomagamo vam pri določitvi ciljev, ki so pomembni za vaše poslovanje. Cilji so izbrani z vaše ali strani regulatorja.

Primer ciljnih področij:

 • Energija in podnebne spremembe
 • Ohranjanje in biotske raznovrstnosti
 • Preprečevanje onesnaževanja in ravnanje z odpadki
 • Dobavna in vrednostna veriga
 • EMS-Sistem upravljanja ciljev

Družba

Ustvarjanje prostorov in priložnosti za vsakogar z osredotočanjem na raznolikost, pravičnost in vključenost znotraj podjetja in tudi v širši družbi.

Pomagamo vam pri vključenosti vašega podjetja in zaposlenih v okolje, v katerem delujete v obsgu, ki si ga sami določite.

Primer ciljnih področij:

 • Izobraževanje in Spretnosti
 • Enakopravnost in enake možnosti
 • Odgovornost povezana z dobavno verigo
 • Prostovoljstvo
 • Zaposlovanje in napredovanje

Upravljanje

Ustvarjanje inovacij, politik in praks, ki dajejo prednost etiki, zaupanju, preglednosti in predvsem — odgovornosti.

Pomagamo vam pri celovitem upravljanju podjetja ali upravljanju mikro področij.

Primer ciljnih področij:

 • Etičnost
 • Korporativno upravljanje
 • Splošna in Kibernetska varnost ter zasebnost podatkov
 • Zakoni in regulativa
 • Dobavna veriga
 • Razvoj

Z našo pomočjo boste pridobili Politike ravnanja in program aktivnosti za dosego ciljev po posameznem področju in vpeljali za vas najboljše orodje, ki vam bo pomagalo slediti vaši poti na dnevni ravni.

Pomagamo pri uvajanju novih praks

Naše osnovno vodilo je pomoč slovenskim gospodarskim subjektom in javnim ustanovam pri uvajanju novih praks glede na zakonske določbe s ciljem zniževanja stroškov implementacije, uporabe in podpore ob maksimalni učinkovitosti in minimalnim vplivom na redno poslovanje.

Prilagajamo se novim spremembam

Naše storitve tako vsebujejo svetovanje pri uvajanju sprememb, pomoč pri prilagoditvah notranjega ustroja organizacij novim spremembam, testiranje izvajanja novih procesov ter skrbni pregled skladnosti z izbranimi predpisi za podjetja.

Vzpostavljamo Varne poti prijave

Osrednja storitev na digitalnem področju je ponujanje podpore pri zagotovitvi zakonske skladnosti z zakonom za zaščito prijaviteljev – ZZPri. V sklopu tega ponujamo tudi vzpostavitev prijavne poti z aplikacijo Whistleblower, ki zagotavlja vzpostavitev anonimnega digitalnega kanala za varno pot prijave v skladu z zakonom ZZPri in z vsemi ostalimi pogoji, ki jih zahteva slovenska zakonodaja.

Storitve

prilagojene vašim potrebam

Zagotovite si zakonsko skladnost vašega podjetja ali organizacije z zakonodajo ZZPri in izberite samo storitve, ki jih potrebujete. S celovito rešitvijo boste vzpostavili varno delovno okolje, zadostili zakonodajnim zahtevam, in preprečevali nepravilnosti.

Manjša podjetja

Število zaposlenih:Manjša podjetja niso zakonsko zavezana implementirati rešitev. Rešitev se implementira zaradi lastnih etičnih standardov in zavez.

Gospodarstvo

Število zaposlenih:


Javna uprava

Število zaposlenih:


Izberite storitve

Ostanite na tekočem!

Prijavite se na naše e-novice kjer vas bomo sproti obveščali o dogodkih in novostih v zvezi z zakonom ZZPri.