Izobraževanja

Izobraževanja zaposlenih o prijavi nepravilnosti po zakonodaji ZZPri

Izobraževanje je namenjeno vsem deležnikom v organizaciji. Na ta način podjetje zaposlenim omogoči transparentno prijavo nepravilnosti pa tudi drugih tipov prijav, kot so naprimer predlogi za izboljšave, predlogi inovacij, podajanje mnenj itd. V skladu z zakonodajo o prijavi nepravilnosti, morajo organizacije z več kot 50 zaposlenimi obvezno urediti to področje ter vzpostaviti učinkovit kanal za oddajo prijav domnevnih kršitev znotraj organizacije.

Med izobraževanjem bomo zaposlenim predstavili področje in okvire zakona, možnosti oddaje prijave v vaši organizaciji, tipe prijav in postopke v vaši organizaciji. Podjetja, ki se odločijo za vlaganje v takšno vrsto izobraževanja, ne le izpolnjujejo zahteve zakonodaje, temveč tudi aktivno prispevajo k izgradnji transparentnega in zaupanja vrednega delovnega okolja. To prispeva k povečanju zadovoljstva zaposlenih ter utrjevanju njihove zvestobe. Hkrati pa tudi zmanjšuje tveganje za morebitne prihodnje pravne spore, finančne kazni ali druge negativne posledice, ki bi lahko izhajale iz nepravilnosti v poslovanju.

 • 2-urno predavanje

 • V živo ali online

 • Pridobljen certifikat

 • Prilagodljiva vsebina glede na organizacijo

 • Za zaposlene, vodstvo, management, dobavitelje ipd.

 • Skladno z GDPR

ZZPri Zakon o zaščiti prijaviteljev

Osrednji del izobraževanja se nanaša na temeljito razumevanje Zakona o zaščiti prijaviteljev. Za učinkovito skladnost z zakonodajo je ključno, da vsi udeleženci dobro razumejo ključne vidike zakona, kot so vloga zaupnika, vloga prijavitelja ter zaščitni ukrepi, ki se nanašajo na tiste, ki se odločijo za podajo prijave. 

Glavni cilj zakona je varovanje javnega interesa, kar pomeni, da opredeljuje načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, o katerih so posamezniki izvedeli v delovnem okolju. Prav tako zagotavlja zaščito tistim posameznikom, ki se odločijo za prijavo ali javno razkritje informacij o kršitvah.

Kanal za oddajo prijave

Kanali za oddajo prijav lahko obstajajo v različnih oblikah, in organizacija ima lahko vzpostavljene več kanalov hkrati. Možni kanali za oddajo prijav vključujejo:

 • E-pošto,
 • Notranji nabiralnik v podjetju
 • Telefonsko številko
 • Poštni naslov
 • Spletni obrazec
 • Platformo Whistleblower


Vsaka organizacija lahko izbere tiste kanale, ki najbolje ustrezajo njenim potrebam, zato se naše izobraževanje prilagodi glede na izbrane kanale za oddajo prijav oziroma uporabo le-teh.

Tipi prijav

Tipi prijav se prav tako razlikujejo glede na situacijo v kateri se deležniki v organizaciji znajdejo. 

Prijave se lahko nanašajo na etične in delovne prakse, finančno integriteto organizacije, varstvo potrošnikov in delavcev, zloraba sredstev, dajanje povratnih informacij, podajanje predlogov in nasvetov, izvajanje programa nagrad, predlogi za inovacije ipd.

Postopek prijave v vaši organizaciji

Postopek prijave se prilagaja glede na izbran kanal za oddajo prijave in način zbiranja ter obdelave podatkov v organizaciji.
Osnovni postopek prijave običajno sledi naslednjemu zaporedju korakov:

 • Zaposleni vloži poročilo
 • Obravnavatelj primera (zaupnik) začne preiskavo
 • Poteka komunikacija med prijaviteljem in obravnavateljem primera
 • Prijavitelj je obveščen o rešitvi primera
Poleg preverjene in vrhunske programske rešitve vam zagotovimo celovito podporo in nasvete v zvezi z Zakonom o zaščiti prijaviteljev. Z zaupanjem se na nas lahko obrnete, če imate kakršnokoli vprašanje ali težavo z zagotavljanjem skladnosti z ZZPRI.

Namen izobraževanja

Predvajaj video

 • Izobraževanje pomaga zaposlenim bolje razumeti zakonodajo in pomembnost prijavljanja nepravilnosti, spodbujajoč etično delovno okolje
 • Izobraževanje pomaga podjetjem voditi razpravo z zaposlenimi o tej tematiki
 • Izobraževanje zagotavlja, da zaposleni poznajo zahteve ZZPRI in svoje obveznosti, kar zmanjšuje tveganje za kršitve in pravne težave za podjetje
 • Izobraževanje razloži, kako pravilno prijaviti nepravilnosti, kar pomaga pri zgodnjem odkrivanju in reševanju težav, zmanjšuje pa tudi možnost finančnih izgub, škode ugleda in pravnih posledic za podjetje
 • Izobraževanje pripomore k boljšemu razumevanju, skladnemu ravnanju z zakonom in krepi etično ter odgovorno kulturo v podjetju

Predvajaj video

Preizkusite aplikacijo brezplačno!

Storitve

prilagojene vašim potrebam

Zagotovite zakonsko skladnost vašega podjetja ali organizacije z zakonodajo ZZPri in izberite samo storitve, ki jih potrebujete. S celovito rešitvijo boste vzpostavili varno delovno okolje, zadostili zakonodajnim zahtevam in preprečevali nepravilnosti.

Manjša podjetja

Število zaposlenih:Manjša podjetja niso zakonsko zavezana implementirati rešitev. Rešitev se implementira zaradi lastnih etičnih standardov in zavez.

Gospodarstvo

Število zaposlenih:


Javna uprava

Število zaposlenih:


Izberite storitve

Ostanite na tekočem!

Prijavite se na naše e-novice kjer vas bomo sproti obveščali o dogodkih in novostih v zvezi z zakonom ZZPri.