Objavljeno: 10. 7. 2023

Posodobljeno: 10. 7. 2023

Predstavljamo 5 ključnih pasti zakona ZZPri, katerim se lahko izognete z implementacijo storitev Lex Integra:

𝟏. 𝐏𝐫𝐚𝐯𝐧𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐧𝐚 𝐧𝐞𝐬𝐤𝐥𝐚𝐝𝐧𝐨𝐬𝐭 

Skladnost s predpisi o nepravilnostih je eden izmed največjih izzivov v današnjem poslovnem svetu. Prijavitelji nepravilnosti, t.i. žvižgači, so pogosto prvi pokazatelj nepravilnosti v organizaciji in zagotavljajo kritičen vpogled v delovanje organizacije, kar lahko pomaga pri zgodnjem prepoznavanju tveganj. Z uporabo naših storitev boste lahko zgodaj prepoznavali težave in jih reševali hitreje.

𝟐. 𝐏𝐨𝐦𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐚𝐝𝐳𝐨𝐫𝐚 𝐧𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐚𝐯𝐥𝐣𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐞𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐧𝐨𝐬𝐭𝐦𝐢 

Drug kritičen izziv pri obvladovanju prijav je pomanjkanje preglednosti. Podjetjem velikokrat primanjkujejo ustrezna orodja za spremljanje prijav zaposlenih. To lahko povzroči velike finančne težave in zamujene priložnosti za preprečevanje in nadzor nepravilnosti. Pomanjkanje vpogleda v prijave je pogosto posledica neuspeha organizacije pri implementaciji ustreznih tehnoloških rešitev ali procesov. Z kanalom prijavljanje nepravilnosti si boste zagotovili celovit in organiziran pregled nad vsemi prijavami.

𝟑. 𝐍𝐞𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐧𝐨 𝐢𝐳𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐨č𝐢𝐥𝐚

Ponujamo vam pomoč pri pripravi letnega poročila, ki ga zahteva zakonodaja in ga je potrebno oddati regulatorju.Priprava letnega poročila je obveznost organizacije, saj je to pomemben del njenega nadzornega sistema in zavezanost k transparentnosti in odgovornosti. Pri tem pa je ključno, da je poročilo ustrezno pripravljeno tako po formalni kot tudi po vsebinski plati. V sodelovanju zaupnikom vaše organizacije, ki ima pomembno vlogo pri pripravi letnega poročila, poskrbimo za pravilno interpretacijo podatkov ter njihovo kakovostno in ustrezno predstavitev v poročilu. Skupaj zagotovimo, da je poročilo pravočasno, ustrezno in pregledno ter da izpolnjuje vse zahteve in smernice, ki jih določa zakonodaja.

𝟒. 𝐍𝐞𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐧𝐨 𝐫𝐚𝐯𝐧𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐚𝐯𝐚𝐦𝐢 

Pomagamo vam pri upravljanju prijav prijaviteljev tako, da vam zagotovimo podatke o prijavah v realnem času. Te podatke je mogoče uporabiti za sprejemanje ključnih odločitev in iskanje načinov za preprečevanje ponovnih kršitev. Nepravilno obravnavanje pritožb prijaviteljev je mogoče preprečiti tudi z usposabljanjem zaupnikov o pravilni obravnavi prijave. V Lex Integri zaupnikom nudimo uvodno izobraževanje za razumevanje vseh aktivnosti. Po uvodnem izobraževanju zaupniki prejmejo dokumentacijo za samoizobraževanje, ki vključuje različne PDF dokumente in navodila za izvajanje postopkov, povezanih z Zakonom o zaščiti prijaviteljev in z uporabo aplikacije Whistleblower. S tem vam omogočamo, da vaši zaposleni kadarkoli in kjerkoli dostopajo do gradiv, ki jih potrebujejo za pravilno izvajanje postopkov prijav in varovanja prijaviteljev. 

𝟓. 𝐍𝐢𝐳𝐤𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐧𝐣𝐚 𝐳𝐚𝐮𝐩𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐬𝐥𝐞𝐧𝐢𝐡

Nizka stopnja zaupanja zaposlenih je lahko velik problem v kateri koli organizaciji in lahko pomembno vpliva na uspeh vašega podjetja. Morala, produktivnost in zvestoba zaposlenih v podjetju se lahko izboljšajo, če se počutijo opolnomočene, ker imajo anonimen način za prijavo zaznanih nepravilnosti in vedo, da se na podlagi njihovih prijav pravilno in pravočasno ukrepa.Z implementacijo naših storitev svojim zaposlenim omogočate hitrejše, anonimno in bolj učinkovito prijavljanje nepravilnosti.

Zagotovite si zakonsko skladnost vašega podjetja ali organizacije z zakonodajo ZZPri in izberite storitve, ki jih potrebujete. 𝐏𝐨𝐧𝐮𝐝𝐛𝐨 𝐳𝐚 𝐯𝐚š𝐨 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐨 𝐬𝐢 𝐥𝐚𝐡𝐤𝐨 𝐨𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐳𝐚𝐯𝐢.