Objavljeno: 24. 7. 2023

Posodobljeno: 1. 8. 2023

Kadrovska ekipa ima pri tem pomembno vlogo, saj je odgovorna za gradnjo zaupanja vredne in prijetne korporativne kulture v organizaciji. Vse zaposlene, še zlasti nove, je treba obvestiti o kodeksu poslovanja in poudariti, da ima podjetje vzpostavljene notranje kanale poročanja o nepravilnostih. S tem se gradi temelj za uspešen notranji nadzor ter spoštovanje zakonodaje in etičnih standardov.

𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞 o prijavljanju nepravilnosti zaposlenim je zelo pomembno, saj sistemi za prijavo nepravilnosti postanejo neuporabni, če se o njihovem obstoju ne poroča. To je mogoče doseči preko e-pošte podjetja, internega glasila, spletne strani, plakatov ali oglasnih desk. Ob tem pa je nujno poudariti, da bodo prijavitelji zaščiteni pred povračilnimi ukrepi.

𝐙𝐚𝐠𝐨𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐩𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐚𝐯𝐢𝐭𝐞𝐥𝐣𝐞𝐦 skozi celoten proces prijave je ključnega pomena. Kadrovska ekipa mora poskrbeti za najboljša možna orodja, kot je najsodobnejši sistem za digitalno poročanje z visoko stopnjo anonimnosti. Ohranjanje stalne komunikacije s posameznikom, ki poda prijavo, je v skladu z direktivo EU o prijavljanju nepravilnosti.

𝐔𝐬𝐩𝐨𝐬𝐚𝐛𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞: Zagotoviti je treba ustrezno usposabljanje za vse zaupnike v organizaciji. Slednje je treba poučiti o pomenu anonimnosti in kako ravnati s prijavami. V Lex Integri zaupnikom nudimo uvodno izobraževanje za razumevanje vseh aktivnosti. Po uvodnem izobraževanju zaupniki prejmejo dokumentacijo za samoizobraževanje, ki vključuje različne PDF dokumente in navodila za izvajanje postopkov, povezanih z zakonom o zaščiti prijaviteljev in uporabo platforme Whistleblower.

Kadrovska ekipa ima odločilno vlogo pri vzpostavljanju zaupanja med zaposlenimi in vodstvom, kar omogoča dolgoročno uspešnost in ugled v poslovnem svetu. Z našim strokovnim znanjem in izkušnjami vam lahko zagotovimo učinkovito integracijo kanala za prijavljanje nepravilnosti, ki bo vaši organizaciji omogočil, da doseže svoje cilje in se razvija v skladu z najvišjimi standardi poslovnega delovanja.

𝐙𝐚𝐤𝐨𝐧𝐬𝐤𝐨 𝐬𝐤𝐥𝐚𝐝𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐡𝐤𝐨 ž𝐞 𝐯 𝟑 𝐝𝐧𝐞𝐡 𝐨𝐝 𝐩𝐨𝐝𝐩𝐢𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐠𝐨𝐝𝐛𝐞 𝐨 𝐬𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐮!