Objavljeno: 8. 5. 2023

Posodobljeno: 8. 5. 2023

Z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev se organizacijam, tako javnim ustanovam, kot zasebnih podjetjem pojavila nova dolžnost in hkrati kazenska odgovornost. ZZPri tako lahko dojemamo kot še eno obveznost, ki prinaša stroške, hkrati pa preži nevarnost do zdaj nepoznanih anonimnih prijav.

A uvedbo zakona lahko pogledamo tudi drugače – kakšne koristi lahko vsaki organizaciji prinese. 

Lahko jih pogledamo samo nekaj:

  1. Preprečevanje nepravilnosti: Z vzpostavitvijo sistema, ki spodbuja in ščiti prijavitelje, tudi manjša podjetja preprečujejo morebitne nepravilnosti in kršitve zakonov, predpisov ali internih pravil. Prijavitelji lahko opozorijo na neustrezno ravnanje ali sume korupcije, kar lahko podjetju prihrani neprijetnosti in kazni.
  2. Ohranjanje ugleda: Če se kršitve odkrijejo, lahko to škoduje ugledu podjetja. Če pa podjetje vzpostavi sistem, ki spodbuja prijave in sodelovanje prijaviteljev, to kaže na odgovornost in skrb za transparentnost. S tem se podjetje lahko izogne škodi, ki bi jo lahko povzročile morebitne nepravilnosti.
  3. Varno delovno okolje: Sistem za prijavitelje spodbuja k odkrivanju in odpravljanju nepravilnosti v delovnem okolju, kar lahko prispeva k boljšemu počutju zaposlenih in izboljšanju delovnih pogojev.
  4. Sposobnost pravočasnega odzivanja: Če se kršitve odkrijejo prek sistema za prijavitelje, ima podjetje večjo sposobnost, da se na kršitve pravočasno odzove in sprejme ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.

Vse našteto nakazuje, da ima vpeljava določil novega Zakona o zaščiti prijaviteljev kar precej prednosti. Iz tega vidika predstavlja vpeljava rešitve za prijavitelje veliko prednost za manjša podjetja, ki se srečujejo s problemi okrog odkrivanja in reševanja morebitnih kršitev v delovnem okolju.

Vsekakor vzpostavitev sistema varnih poti, določitev zaupnika in uskladitev celotnega notranjega ustroja z določili zakona prinaša precejšnji izziv, sploh za manjša podjetja z manjšim administrativnim aparatom. Kot idealna reštev se tako ponuja platforma Whistleblower in celovit paket storitev, ki jih v zvezi z uvedbo ZZPri v Lex Integri zagotavljamo vsem organizacijam.