Objavljeno: 8. 5. 2023

Posodobljeno: 19. 5. 2023

Žvižgači igrajo izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju transparentnosti in odkrivanju nepravilnosti znotraj organizacij in organov. Kljub temu pa izraz "žvižgač" še vedno spremlja negativna konotacija. Zavedati se je treba, da so žvižgači ključni pri boju za krepitev integritete in pravne države, zato je njihovo delo nadvse pomembno.

Sicer pa žvižgače ali etične upornike, ki jih ZZPri imenuje »prijavitelji«, lahko opišemo kot osebe z visokimi moralnimi standardi, ki so pripravljene postaviti skupno dobro organizacije pred lastne interese ter se boriti proti korupciji in drugim nepravilnostim. Čeprav je njihova naloga težka in pogosto spremljajo občutki nemoči, strahu in nelagodja, jih vodi etično uporništvo, ki jih spodbuja k razkritju informacij o nepravilnostih.

Žvižgači oz. prijavitelji so vse bolj pomembni v boju proti korupciji in drugim nepravilnostim znotraj zasebnih podjetij, organizacij in javnih ustanov. S svojim etičnim uporništvom pomagajo zagotoviti transparentnost in integriteto organizacije ter preprečujejo zlorabe moči ali oblasti.

Vendar pa so žvižgači velikokrat izpostavljeni nenehnim pritiskom in povračilnim ukrepom zaradi razkritja informacij. Mnogi žvižgači se tako soočajo z omejenimi možnostmi za razkritje nepravilnosti in se odločajo, da raje molčijo. To pa lahko negativno vpliva na kulturo organizacije kot celote. Zato je bil sprejet Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki natančno določa standarde zaščite žvižgačev.

Da se lahko tudi vaša organizacija pravilno pripravi in čim lažje uskladi z določili zakona, smo v Lex Integri pripravili vsa orodja, dokumente in navodila ter vas lahko vodimo skozi procese priprav in izvajanja zaščite žvižgačev.