Objavljeno: 8. 5. 2023

Posodobljeno: 24. 5. 2023

Sicer pa je zaupnik oseba, ki mora biti v organizaciji zaposlena. Najbolj primerno osebo določi vodstvo organizacije, naloge in procese iz naslova funkcije zaupnika pa izvaja in vodi samostojno. Zato mora biti dodobra seznanjen z zakonom in vsemi njegovimi določili in biti izobražen tudi v povezani problematiki – v usklajevanju internih aktov podjetja, v izvajanju določil GDPR ipd.

Naloge zaupnika v podjetju ali organizaciji so sledeče:

  • obravnavo prijav,
  • komunikacija s prijaviteljem v skladu z varstvom po ZZPri,
  • nudenje informacij o pravnih možnostih v primeru povračilnih ukrepov,
  • sodelovanje z organi za zunanjo prijavo,
  • preizkušanje notranjih prijav za ugotavljanje skladnosti s predpisi.

V pomoč pri izvajanju določil Zakona o zaščiti žvižgačev so zaupniku primerno vzpostavljeni kanali za prijavo nepravilnosti, kar lahko enostavno zagotovi aplikacija Whistleblower. V Lex Integri smo tudi pripravljeni pomagati pri vzpostavitvi funkcije Zaupnika, izobraževanju izbrane osebe in mu nuditi koristno strokovno zunanjo podporo.