Objavljeno: 7. 9. 2023

Posodobljeno: 7. 9. 2023

Uvedba zakona prinaša pomembne spremembe in priložnosti za vaše podjetje. Zakon o zaščiti prijaviteljev je namenjen zaščiti javnega interesa in preprečevanju kršitev predpisov v delovnem okolju. Zakon ureja načine in postopke za prijavo kršitev ter obravnavo le-teh, hkrati pa zagotavlja zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvah.

Zakon zavezancem določa nekaj ključnih obveznosti, kot je vzpostavitev notranje poti za prijavo, prepoved razkritja, imenovanje zaupnika, notranji akt o poti prijave, poročanje KPK, zunanjo prijavo in javno razkritje, zaščito prijavitelja pred povračilnimi ukrepi ter zaščitni in podporni ukrepi.

Ključni namen zakona je tako učinkovitejša zaščita prijaviteljev, t.i. žvižgačev, in zagotovitev, da bodo kršitve predpisov v delovnem okolju hitreje odkrite ter ustrezno obravnavane.

Z vlaganjem v ustrezen in transparenten sistem za prijavo kršitev in zaščito prijaviteljev izpolnjujete zakonske zahteve, in postavlja vašo organizacijo na pot k še uspešnejšemu delovanju v prihodnosti.


Prednosti integracije kanala za prijavo nepravilnosti za vaše podjetje:

  • Transparentnost in ugled: S postavitvijo učinkovitega notranjega sistema za prijavo kršitev, ki sledi določilom ZZPri, boste sporočali, da v vašem podjetju delujejo najvišji standardi transparentnosti in skladnosti z zakonodajo.
  • Krepitev delovnega okolja: Anonimni sistem za prijavo nepravilnosti, daje zaposlenim, strankam in poslovnim partnerjem dodaten občutek varnosti. To spodbuja prijavitelje, da se počutijo varno pri razkrivanju morebitnih nepravilnosti, kar vodi v bolj zdravo delovno okolje.
  • Pravočasno odkrivanje nepravilnosti: Učinkovit notranji mehanizem za prijavo omogoča hitrejše odkrivanje morebitnih nepravilnosti. S tem se zmanjšuje tveganje za morebitne pravne težave in negativen vpliv na vaše poslovanje.
  • Izogibanje globam: Novi zakon določa visoke globe za organizacije, ki ne izpolnjujejo zahtev ZZPri. Z vzpostavitvijo sistema za prijavo kršitev se boste izognili morebitnim globam, saj boste izkazovali skladnost s predpisi.
  • Krepitev odnosov: Poskrbite za zaupanje vaših zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev z uvedbo transparentnega sistema za prijavo nepravilnosti. To lahko okrepi vaše odnose in položaj na trgu.


Lex Integra storitve za vas: Pri pripravi in izvajanju določil ZZPri v vašem podjetju vam stojimo ob strani. Naša ekipa ima bogate izkušnje z implementacijo podobnih zakonodaj v praksi. Naša celovita storitev vključuje strokovno svetovanje, vzpostavitev učinkovitega sistema za prijavo kršitev ter zagotavljanje skladnosti z zakonodajo.

Ponudbo za vašo organizacijo prejmete tukaj: https://lex-integra.si/ponudba