Objavljeno: 8. 5. 2023

Posodobljeno: 8. 5. 2023

V Sloveniji je začel veljati nov Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je namenjen zaščiti javnega interesa in preprečevanju kršitev predpisov v delovnem okolju. Zakon ureja načine in postopke za prijavo kršitev ter obravnavo le-teh, hkrati pa zagotavlja zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvah.

Kar je morda v tem trenutku najpomembnejše – zakon določa rok za vzpostavitev prijavnih poti za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ki se izteče 23. 5. 2023. Zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih, imajo čas za uvedbo določil zakona do konca leta, natančneje do 17. 12. 2023.

Zakon zavezancem določa nekaj ključnih obveznosti, kot je vzpostavitev notranje poti za prijavo, prepoved razkritja, imenovanje zaupnika, notranji akt o poti prijave, poročanje KPK, zunanjo prijavo in javno razkritje, zaščito prijavitelja pred povračilnimi ukrepi ter zaščitni in podporni ukrepi.

Ključni namen zakona je tako učinkovitejša zaščita prijaviteljev, t.i. žvižgačev, in zagotovitev, da bodo kršitve predpisov v delovnem okolju hitreje odkrite ter ustrezno obravnavane.

Določene pristojnosti po ZZPri pripadajo Komisiji za preprečevanje korupcije, in sicer za izvajanje zaščitnih in podpornih ukrepov zaradi preprečitve ali odprave povračilnih ukrepov. Zakon se bo uporabljal za prijavo kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, razen če drug zakon ali pravni akt Evropske unije to ureja drugače.

Novi zakon bo določal tri vrste prekrškov, in sicer sistemske, lažje in težje prekrške, ki bodo kaznovani z globami v višini od nekaj tisoč evrov do kar 60 tisoč evrov. Globe bodo razdeljene po velikosti organizacije, zato se bodo morala tudi manjša podjetja držati predpisov, da se izognejo kaznovanju.

Kar v osnovi predstavlja izziv, je lahko tudi priložnost. Z uvedbo določil zakona namreč organizacija javno sporoča, da deluje transparentno v skladu z predpisi. Hkrati pa je pozitivno sporočilo tudi za zaposlene, ki se zavejo, da delajo na varnem delovnem mestu.

Če vas skrbi usklajevanje vaše organizacije z določili zakona, obrnite se z zaupanjem na naše strokovnjake v Lex Integra. Pomagali vam bomo s celovitimi storitvami (link na podstran Storitve) in podporu pri uvajanju in uvedbi zakona. Lahko izkoristite tudi preverjeno platformo Whistleblower, ki enostvano in hitro ureja področje vzpostavitve varnih poti