Objavljeno: 7. 5. 2023

Posodobljeno: 8. 5. 2023

To v celoti rešuje platforma Whistleblower, ki v osnovi predstavlja rešitev vseh izzivov na enem mestu z eno programsko opremo. Gre za mednarodno najbolje ocenjeni sistem za prijavo nepravilnosti in zaščito žvižgačev, ki ga je možno vzpostaviti hitro in enostavno, njena zasnova popolnoma odgovarja zahtevam zakona ZZPri.

Platforma Whistleblower seveda zagotavlja anonimno in/ali zaupno poročanje, med druge prednosti spada npr. dvosmerna komunikacija z žvižgačem ali popačitev glasu žvižgača ob snemanju. Kot taka predstavlja glavno orodje za zaupnika pri komunikaciji z prijavitelji in pri izvajanju vseh procesov, določenih z zakonom.

Koristna je tudi za manjša podjetja in organizacije, ker je stroškovno ugodna rešitev z odlično uporabniško izkušnjo. Z njeno uporabo dobiva vsaka organizacija možnost ugoditi vsem zakonskim zahtevam, in na najbolj enostaven način reševati problematiko zaščite žvižgačev celovito.

Učinek vzpostavitev varnih poti s platformo Whistleblower se ne vidi le znotraj podjetja, ampak tudi na zunaj. Vsako podjetje z urejenimi varnimi kanali sporoča, da je odgovorno in skrbi za transparentnost. Hkrati ger tudi za signal zaposlenim, da delajo v varnem delovnem okolju.

Aplikacijo v sisteme podjetja lahko uvede organizacija sama, priporočljivo pa je strokovno vodstvo, ki ga zagotovimo v Lex Integri. Poleg tega vam ponudimo tudi vse ostale storitve povezane z uvedbo varnih poti prijav v skladu z ZZPri.